پنجره UPVC – بروجرد- آقای پارسا

  • پروژه: پنجره UPVC دوجداره
  • نماینده :آقای صادقی-لرستان
  • کارفرما: آقای پارسا
  • محل اجرا: بروجرد
  • سال: 1396
  • پروفیل مصرفی: سیندژایران
  • یراق آلات: کاله ترک
  • شیشه: دوجدار سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر