پنجره UPVC – جاجرود – آقای خسروی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای خسروی
  • محل اجرا: جاجرود
  • سال: 1397
  • پروفیل مصرفی: ویستابست سری 70
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر