پنجره UPVC – خرم آباد – آقای سبزواری

  • پروژه: پنجره UPVC
  • نماینده: نمایندگی لرستان – آقای صادقی
  • کارفرما:  آقای سبزواری
  • محل اجرا: خرم آباد
  • سال: 1395
  • پروفیل مصرفی: سیندژ
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر