پنجره UPVC – لرستان- آقای دلفانی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای دلفانی
  • نماینده : لرستان -آقای صادقی
  • محل اجرا: خرم آباد
  • سال: 1396
  • پروفیل مصرفی: سیندژ
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سفید ساده
  • توضیحات : پنجره ها دارای قوس می باشد.

سایر پروژه های عایق کویر