پنجره UPVC - قائم شهر (خطیر کلاه )- آقای ابراهیم آقا جانی

پنجره UPVC – قائم شهر (خطیر کلاه )- آقای ابراهیم آقا جانی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما:  آقای ابراهیم آقا جانی
  • محل اجرا: قائم شهر (خطیر کلاه)
  • سال: ١٣٩٣ و ماقبل
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: رفلکس نقره ای

سایر پروژه های عایق کویر