پنجره UPVC – کرمانشاه – آقای شادابی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای شادابی
  • محل اجرا: کرمانشاه
  • سال: 1397
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: یک جدار رفلکس برنز و یک جدار سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر