پنجره UPVC – همدان – آقای شاهرخی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای شاهرخی
  • محل اجرا: همدان
  • سال: 1395
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر