پنجره UPVC – مشهد – آقای گودرزیانی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای گودرزیانی
  • نمایندگی: مشهد سرکار خانم بنایی
  • محل اجرا: مشهد
  • سال: 1397
  • پروفیل مصرفی: سیندژ
  • یراق آلات: ترک
  • شیشه: رفلکس برنز

سایر پروژه های عایق کویر