پنجره UPVC – زاهدان – آقای مهندس گمشادزهی پروژه مصلی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای مهندس گمشادزهی
  • نمایندگی: زاهدان جناب آقای چترآذر
  • محل اجرا: زاهدان
  • سال: 1397
  • پروفیل مصرفی: ویستا بست سفید و بیرون لمینیت 89 در دونمای مختلف
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: رفلکس دودی

سایر پروژه های عایق کویر