پنجره آلومینیوم – رویان- آقای قاسمی

  • پروژه: پنجره آلومینیوم
  • کارفرما: آقای قاسمی
  • محل اجرا: رویان
  • سال: 1397
  • پروفیل مصرفی: آلومینیوم آکپا
  • یراق آلات: GU
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر