قائم شهر - آقای صدایی

پنجره UPVC – قائم شهر – آقای صدایی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما:  آقای صدایی
  • محل اجرا: قائم شهر
  • سال: 1393 و قبل آن
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: رفلکس طلایی

سایر پروژه های عایق کویر