پنجره UPVC -قائم شهر - آقای حسین زاده

پنجره UPVC -قائم شهر – آقای حسین زاده

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای حسین زاده
  • محل اجرا: قائم شهر (قراخیل)
  • سال: 1394
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: رفلکس طلایی

سایر پروژه های عایق کویر