قائم شهر - آقای اسدی

پنجره UPVC – قائم شهر – آقای اسدی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای اسدی
  • محل اجرا: قائم شهر
  • سال: 1393 و ماقبل
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: لمینیت

سایر پروژه های عایق کویر