پنجره UPVC – آقای گنجیان

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای گنجیان
  • محل اجرا: تهران
  • سال: 1396
  • پروفیل مصرفی: ویستابست بازسازی
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: سفید ساده
  • توضیحات : پنجره ها به صورت خاص نصب شده است .

سایر پروژه های عایق کویر