پنجره UPVC – گردنه حیران- آقای گنجی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای گنجی
  • محل اجرا: گردنه حیران
  • سال: 1395
  • پروفیل مصرفی: وکا آلمان
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: سفید ساده و سکوریت

سایر پروژه های عایق کویر