پنجره UPVC – درود – آقای جاوید

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما:  آقای جاوید
  • محل اجرا: لرستان – درود
  • سال: 1395
  • پروفیل مصرفی: سیندژ لمینیت
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر