پنجره UPVC – دیباجی شمالی – آقای سرشار

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای سرشار
  • محل اجرا: تهران – دیباجی شمالی
  • سال: 1395
  • پروفیل مصرفی: ویستا بست دورو لمینیت
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: یک جدار برنز
  • سایر پروژه های عایق کویر