پنجره UPVC – قم – آقای دریانیان

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای دریانیان
  • محل اجرا: قم
  • سال: 1395
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: سفید ساده
  • سایر پروژه های عایق کویر