پنجره UPVC – دروس – شخصی

      • پروژه: پنجره UPVC
      • کارفرما: شخصی
      • محل اجرا: تهران – دروس
      • سال: قبل از 1393
      • پروفیل مصرفی: وکا والنات
      • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
      • شیشه: فلوت

آخرین پروژه های عایق کویر