پنجره UPVC – دماوند- آقای شیرکوند

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای شیرکوند
  • محل اجرا: دماوند
  • سال: 1396
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: کاله (ترک ) وینکهاوس ( آلمان )
  • شیشه: یک جدار برنز و یک جدار سفید ساده
  • توضیحات : پروژه تعویضی می باشد.

سایر پروژه های عایق کویر