پنجره UPVC – هرمزگان – آقای باقری

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای باقری
  • نماینده : هرمزگان – آقای سالاری
  • محل اجرا: بندرعباس امیرآباد
  • سال: 1396
  • پروفیل مصرفی: سیندژ
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر