بابل (دابودشت) - آقای عباسپور

پنجره UPVC – بابل (دابودشت) – آقای عباسپور

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای عباسپور
  • محل اجرا: بابل (دابودشت)
  • سال: 1394
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: نقره ای

سایر پروژه های عایق کویر