پنجره UPVC – یزد – آقای بابایی – اداره کاشی ایران زمین

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای بابایی
  • محل اجرا: یزد
  • سال: 1397
  • پروفیل مصرفی: ویستابست یکطرف لمینیت
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر