آمل - آقای قلی زاده

پنجره UPVC – آمل – آقای قلی زاده

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای قلی زاده
  • محل اجرا: آمل
  • سال: 1394
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر