پنجره UPVC – زاهدان – آقای مهندس الله دینی پروژه باقری

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای مهندس الله دینی
  • نمایندگی: زاهدان جناب آقای چترآذر
  • محل اجرا: زاهدان
  • سال: 1397
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: رفلکس طلایی

سایر پروژه های عایق کویر