مزایای پنجره دوجدارهupvc

1- پنجره دوجداره عایق حرارتی است .

2- پنجره دو جداره عایق صوتی است و این نوع پنجره در کاهش آلودگی صوتی در محیط موثر است.

3- پنجره دو جداره جلوی سرما را میگیرد.

4- پنجره دو جداره مقاوم در برابر بادو باران و طوفان شدشد است .

5- پنجره دو جداره آب بندی کامل در مقابل نوفذ آب به داخل را دارد.

6- پنجره دو جداره درزبندی کامل دارد و جلو گیری می کند از ورود گردو غبار به داخل.

7- پنجره دو جداره در حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی نقش بسزایی دارد.

8-پنجره دو جداره هزینه برای خرید تاسیسات را کاهش می دهد

9- پنجره دو جداره محیطی تمیز و شاداب در خانه یا محل کار ایجاد می کند .

10- پنجره دو جداره عمر وسائل منزل را زیاد می کند ( به دلیل کاهش شستشو)

11- پنجره دو جداره در برابر اشعه ماوراء بنفش و uvمقاوم است .

12- پنجره دو جداره عمر بالای دارد و حتی می توان بعد از تخریب و نوسازی دوباره از آن استفاده کرد.

13- پنجره دو جداره امکان طراحهای مختلف هندسی و خم را دارد.

14- نظافت پنجره دو جداره آسان است .

15- پنجره دو جداره خود رنگ است و نیاز به رنگ ندارد.

16-پنجره دو جداره غیر قابل اشتعال است .

17- پنجره دو جداره آسان نصب می شود .

18- پنجره دو جداره تغییر شکل نمی دهد به دلیل داشتن ورقهای گالوانیزه داخل پروفیل ها

19- پنجره دو جداره به دلیل اینکه یراق چهار طرف بازشو می چرخد ایمنی زیادی دارد.

20- پنجره دو جداره تنوع در طر ح و بازشو دارد.

21- پنجره دو جداره قابلیت استفاده از روکشهای لمینیت را دارد مطابق با سلیقه های مختلف.

22- پنجره دو جداره غیر قابل پوسیدگی است .

23- پنجره دو جداره مقاوم در برابر هرگونه شرایط آب و هوایی است .