تاثیر مقاومت پنجره دوجداره یو پی وی سی درکاهش تلفات هنگام زلزله

مقاومت پنجره دوجداره

مقاومت پنجره دوجداره

با افزایش ایمنی در بحث ساختمان سازی در شاخه مقاومت سازه و کاهش خسارات مالی و جانی نیز اقدامات مفیدی در معماری نوین صنایع ساختمانی در حال انجام میباشد. یکی از این اقدامات مهم برای افزایش ایمنی استفاده از پنجره های دوجداره در ساختمان ها میباشد. زیرا با بررسی حرکات سازه در زلزله به این نتیجه رسیده اند ساختمانهایی که دارای نماهای متریال غیر منعطف مثل فلز و سیمان هستند در یکطرف سازه بار مرده ایجاد کرده و باعث پیچش سازه در هنگام زلزله میشوند. به دلیل وزن بسیار سبک تر و سبک سازی وزن سازه در ساختمان مقاومت پنجره های دوجداره در هنگام زلزله نسبت به پنجره های چوبی و فلزی بسیار بالاتر است.

نقش پروفیل در مقاومت پنجره دوجداره

با بررسی مقیاس های متفاوت زلزله های مختلف اتفاق افتاده به طور واضح میتوان نقش پنجره دوجداره را در پایین آوردن چشمگیر میزان تلفات و صدمات مشاهده کرد. ساختار ایده آل و مناسب پروفیل در مقاومت پنجره دوجداره نقش بسیار مهمی دارد. در هنگام ارتعاشات کم شیشه های پنجره دو جداره یو پی وی سی در برابر لرزه از خود مقاومت نشان داده و در لرزه های شدید پروفیل های به کار برده شده در پنجره باعث افزایش مقاومت پنجره دوجداره شده و مانع از هم پاشیدگی و خطر ساز شدن فریم پنجره دوجداره یو پی وی سی میشود. از لحاظ قیمت نیز پنجره های دوجداره این اجازه را به ما خواهند داد تا با یک قیمت مناسب و همسان با سایر محصولات، پنجره ایمنی را خریداری کنیم.