آقای صادقی - اراک - استان مرکزی

نمایندگی اراک

 • نام نماینده

  آقایان کی منش کامرانی و محمدباقر صادقی

  مسئول دفتر: خانم فرشته محمودی
  کارشناس فروش: آقای رضا فرهادی

 • آدرس

  اراک، خیابان فجر، برج احتشام، واحد تجاری

 • تلفن

  4_08634222550

 • موبایل

  09121311436

آقایان صادقی و کامرانی

آقایان کامرانی و صادقی