لرستان

استان لرستان به مرکزیت خرم آباد از استان های غربی کشور است لز شمال با همدانو مرکزی- از شرق با اصفهان از جنوب با خوزستان و از غرب با کرمانشاه و ایلام همسایه است .

شهرای استان لرستان: خرم آباد- دورود- الیگودرز- ازنا- بروجرد- کوهدشت

گروه عایق کویر درلرستان- خرم آباد- الیگودرز- ازنا و بروجرد نماینده فعال دارد.