دفتر اليگودرز

نمایندگی لرستان

 • نام نمایندگان

  آقایان کی منش کامرانی و محمدباقر صادقی

  مدیر دفتر: خانم مددی

 • آدرس

  الیگودرز: ابتدای بلوار پوریای ولی، شهرک شهید چمران، گروه صنعتی عایق کویر یزد،

 • تلفن

  ۰۶۶۴۳۳۵۵۱۱-۰۶۶۴۳۳۲۲۱۱

 • موبایل

  کامرانی: ۰۹۱۲۷۶۹۶۲۵۳

  صادقی: ۰۹۱۲۷۶۹۶۲۷۳

 • ایمیل

  panjere.alg [ at ] gmail [ dot ] com

آقایان صادقی و کامرانی

آقایان کامرانی و صادقی


 

خانم مددی مدیر الیگودرز

خانم مددی مدیر دفتر الیگودرز