استان خراسان

استان خراسان به مرکزیت مشهد در شمال شرقی ایران است مساحت این استان 118.854 کیلومتر است و چهارمین استان بزرگ کشور است.

شهرهای استان خراسان – مشهد – توس- نیشابور- گناباد- سبزوار و…. شهرهای دیگر است . که مشهد برای ایرانیان از ویژگی خاصی برخوردار است .

گروه عایق کویر در مشهد نماینده فعال دارد.