Kerman

کرمان

استان کرمان در جنوب شرقی ایران به مرکزیت شهر کرمان پهناورترین استان ایران بوده است و از استان های مهم و تاریخی کشور است در آن سه اثر ثبت شده در میراث جهانی یونسکو وجود دارد.

شهر های این استان : کرمان– جیرفت- رفسنجان – سیرجان- بم- عنبرآباد- شهر بابک- انار

گروه عایق کویر دراین شهرهای کرمان- شهر بابک – انار- رفسنجان- نوق نماینده فعال دارد.