نمایندگی بندرعباس

 • نام نماینده

  مهدی سالاری

 • آدرس

  بندرعباس، میدان شاه حسینی، روبروی برج اصناف، 32253380/81

 • تلفن

  032253380-81

 • موبایل

  09177979728

نمایندگی بندرعباس