• نام نماینده :

  آقای علی طیری

 • آدرس :

  همدان- خیابان طالقانی -خیابان فرهنگ بالاتر آموزش و پرورش کل نمایندگی عایق کویر

 • تلفکس :

  08138316803

 • موبایل :

  09183139236

آقای علی طیری

پروژه های نمایندگی همدان