جاانداختن شیشه در فریم

فیلم جا انداختن شیشه در فریم

نحوه جا انداختن شیشه در فریم پنجره که گروه نصب عایق کویر با دق…
glass

فیلم جابجایی شیشه

  با توجه به اینکه شیشه های بزرگ در حمل و نصب کار مشکلی …