شهر جدید پرند
آمار تلفات کارگاه ها
همایش ملی توسعه صادرات
تولید سالانه پروپیلن
5500 واحد مسکن مهر