خانه های خالی

بیشترین خانه های خالی در کدام استانها است؟

بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد بیشترین تعداد واح…
کسری ۱.۴ میلیون مسکن در ایران

کسری ۱.۴ میلیون مسکن در ایران

آمار تعداد مسکن در ایران در برابر تعداد خانوار نشان می دهد کش…
غلامحسین شافعی

دولت دوازدهم تعریف جدیدی از بخش خصوصی ارائه دهد

رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: در دولت دوازدهم باید تعریف ج…
تسهیلات نوسازی