انواع در و پنجره آلومینیوم

در و پنجره آلومینیوم  یک جهت بازشو از بالا    Tilt

در و پنجره آلومینیوم  یک جهت بازشو از پهلو   Turn

درب و پنجره آلومینیوم  دوجهت بازشو  Tilt&Turn

درب و پنجره آلومینیوم  دو لنگه بازشو  french

درب  و پنجره آلومینیوم فولکس واگنی Tilt&slid

درب و پنجره آلومینیوم بیرون بازشو  out ware

درب و پنجره آلومینیوم آکاردئونی  folding

درب و پنجره آلومینیوم  محور بازشو pivot

درب یک لنگه بازشو  one Leaf door

درب دولنگه بازشو Double leaf door

درب و پنجره آلومینیوم کشویی  sliding

به تمام کسانی که تمایل به خرید پنجره آلومینومی را دارند توصیه میکنیم تا از پنجره ها آلومینیومی ترمال بریک استفاده کنید .