تعمیر مکانیزم پنجره دوجداره

شیشه خم

با توجه به اینکه جابه جایی و انداختن شیشه خم کاری است که ظرافت و دقت خاصی را می طلبد لذا در این فیلم شما میتوانید دقت گروه نصب را در جابه جایی شیشه خم  ببیند . 

نمایشگاه صنعت ساختمان

نمایشگاه صنعت ساختمان هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با حضور 8…
بافت فرسوده

تسهیلات نوسازی بافت فرسوده در تاریخ کشور بی‌نظیر است

معاون وزیر راه و شهرسازی: وام بافت فرسوده در تاریخ کشور بی‌سا…